Coronastöd

2020-11-30 11:00:00

Coronastöd i korthet - håll dig uppdaterad på:

Skatteverket

Verksamt.se 

Tillväxtverket 

 

Korttidspermittering - förlängning:

Korttidstödet kommer förlängas till den 30 juni 2021. Det nya regelverket beräknas att träda i kraft i februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nu gällande regelverk. Det nya regelverket kommer innebära förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader. 
Observera att du inte kan ansöka om stöd enligt det nya regelverket innan lagändringen träder i kraft. Du ska alltså inte göra en ny ansökan nu.

 

Omställningsstöd för AB:

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs året ut. Stödet kommer då delas upp i två perioder. För perioden augusti till oktober ska omsättningstappet ha varit minst 40 procent och för perioden november och december minst 30 procent, jämfört med samma perioder 2019.

Förutsättningar:

Den minskade omsättningen ska bero på corona  
Nettoomsättning på minst 250 000 kronor  
Stödet ska vara på minst 5 000 kronor  
Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar  
Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter  
Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först 

 

Omsättningsstöd Enskild Firma - Läs mer:

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referens-perioden 2019

Du kan få stöd på totalt 120 000 kronor. Du ansöker på Boverket

Förslag på förlängning
Regeringen föreslår att omsättningsstödet förlängs så att det också kan sökas för
omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.  

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy