Aktuella belopp 2019

2019-01-23 15:00:00

Det är bra att planera sitt löneuttag för året om man har möjlighet. Se vilka gränsnivåer som är aktuella för skatt, pension och sjukpenning.

 

Lönenivåer 2019

En månadslön på 43 309 kr (519 708 kr i årsinkomst av tjänst) ger full allmän pension.
En månadslön på 42 034 kr (504 400 kr i årsinkomst) är gräns för statlig skatt. Lön utöver 42 034 kr per månad beskattas med 20 % statlig skatt.
På en månadslön över 58 584 kr (703 000 kr i årsinkomst) tillkommer ytterliga 5% i statlig skatt.
Med en månadslön på 31 000 kr (372 000 kr) har du den maximala sjukpenningsundande inkomsten.
Vill du nå högsta nivån för föräldrapenning så är brytpunkten 38 750 kr i månaden (465 000kr).
Om man fyllt 65 år vid årets ingång blir brytpunkterna räknat på årsinkomst istället 547 500 kr respektive 733 300 kr.

AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

From januari 2019 ska arbetsgivardeklarationen lämnas på individnivå. Det innebär att arbetsgivare ska redovisa ersättningar, förmåner och skatteavdrag per anställd varje månad.

I och med att de anställdas lönespecifikationer kommer att fungera som en slags kontrolluppgift framöver är det viktigt att alla uppgifter rapporteras rätt från början. Därför bör löneavdelningen ha korrekta underlag vid löneutbetalningar, tex behöver uttag av semesterdagar och ev förmåner justeras på rätt månad. Det kan vara bra att informera sina anställa om vikten av att kontrollera sin lönespecifikation så att det hinns med att justera ev felaktigheter innan arbetsgivardeklarationen lämnas in.

 

Karensavdrag - de nya reglerna

De nya reglerna om karensavdrag innebär att avdrag ska göras med 20 % av den sjuklön som motsvarar en genomsnittlig veckoinkomst. Sjuklönen är som tidigare 80 % av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Det är arbetsgivaren som betalar sjuklön för den anställde under de första fjorton dagarna. Ändringen har gjorts för att utjämna de orättvisor som kan drabba dem med väldigt skiftande arbetstider.

 

 

Dyrare periodiseringsfonder

För att den sänkta bolagsskatten inte ska leda till oönskad skatteplanering ändras reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer. Vid återföring av avsättningar till periodiseringsfond som gjorts vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22 procent) ska beloppet multipliceras med 103 % t.o.m.2020 och 106 % för 2021. Fler detaljer hittar du här https://driva-eget.se/nyheter/skatt/nu-blir-smaforetagarna-skattevinnare.

Juridiska personer ska beräkna schablonintäkten på ingående fonder med 100% av statslåneräntan (SLR) istället för, som tidigare, 72 % av SLR. 2018 var SLR 0,49 %.

Sänkt inkomstskatt

Som första steg sänks bolagsskatten till 21,4 % 2019 - se nedan:

2018 – 22 %
2019 - 21,4 % (1)
2020 - 21,4 % (1)
2021 - 20,6 % (2)
(1) Gäller räkenskapsår som påbörjas under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2020. Påbörjas räkenskapsåret tidigare gäller 22 %.
(2) Gäller räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021 eller senare. Påbörjas räkenskapsåret tidigare gäller 21,4 %.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy