Från och med 15 december 2020 har Försäkringskassan ändrat tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras vid dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten. Se Försäkringskassans webbplats för mer information.

 

Läs allt om åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset (bl.a. nivåer på ersättning av sjuklön) - här. 

Här hittar du uppdaterad information om de aktuella stöd som finns med anledning av Corona. Informationen uppdateras efterhand som den ändras/beslutas/verkställs. Gäller t.e.x.: 

Nedstängningsstöd∗
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag∗
Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp∗
Korttidspermittering för minskade lönekostnader
Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher∗
Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader∗
Anstånd med skatteinbetalningar∗
Statlig lånegaranti till små och medelstora företag∗
Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK∗
Skattereduktion för investeringar i inventarier∗
Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga∗

Coronastöd i korthet - håll dig uppdaterad på:

Skatteverket

Verksamt.se 

Tillväxtverket 

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på
grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos
Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade
företag beräknas starta under vecka 14.
Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020.

Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få sex månaders
stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Företagen gör
sedan en avstämning i juli och söker då, vid behov, stöd även för juni månad.

Permitteringsnivåerna för stödet 2021 är enligt nedanstående tabell. 

Månad Möjliga permitteringsnivåer Staten betalar
december 2020 20, 40, 60 procent 75 %
januari 2021 20, 40, 60, 80 procent 75 %
februari 2021 20, 40, 60, 80 procent 75 %
mars 2021 20, 40, 60, 80 procent 75 %
april 2021 20, 40, 60, (80) procent 50-75 %
maj 2021 20, 40, 60 procent 50 %
juni 2021 20, 40, 60 procent 50 %

För detaljer och ansökan gå in på Tillväxtverket

Som regeringen tidigare har meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Regeringen har även tidigare meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, dvs. mars 2020 till februari 2021. Regeringen kan idag meddela att stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Håll dig uppdaterad här Regeringen.se 

Anökan gör du på Boverket.se

 

Regeringen har infört ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt*. Skatteverket är den myndighet som beslutar om omställningsstöd och stödet betalas ut genom en kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt om stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, till exempel genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts.

Omställningsstödet har förlängts och omfattar olika perioder. Stödet räknas som ett statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. Därför har regeringen behövt ansöka om och få stödet godkänt hos EU-kommissionen innan det kan börja betalas ut. På den här sidan beskrivs vilka krav som ställs för olika perioder och var i processen som stöden befinner sig.

Lag om omställningsstöd

* Kravet på F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.

Perioden mars-april
Stödet kunde ges till företag som har haft minst 30 procent lägre omsättning i mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för mars-april gavs med maximalt 150 miljoner kronor per företag. Ansökan är nu stängd.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt bestämmelsen om stöd för exceptionella händelser i EUF-fördraget.

Förordningsmotiv för förordning om omställningsstöd 

Perioden maj
Stödet kan ges till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag. Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt bestämmelsen om stöd för exceptionella händelser i EUF-fördraget

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Perioden juni-juli
Det stöd som just nu gäller för juni-juli kan ges till företag som har haft minst 50 procent lägre omsättning i juni och juli 2020 jämfört med juni och juli 2019. Ersättning ges med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet för juni och juli ges med maximalt 8 miljoner kronor per företag. Ansökan var öppen mellan den 19 oktober och 30 november 2020.

Stödet är godkänt av EU-kommissionen enligt det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd.

Regeringen arbetar vidare med möjligheten att även få statsstödsgodkännande, enligt ett annat ramverk som möjliggör större stöd, för ett stöd avseende juni-juli till det mindre antal företag som har fasta kostnader på en nivå som kan berättiga till stöd större än 8 miljoner kronor.

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Perioderna augusti-oktober, november-december och januari-februari
Förlängningen av omställningsstödet för månaderna augusti 2020 till februari 2021 delas upp i tre perioder där augusti, september och oktober utgör en period, november och december en period samt januari och februari en period.

Under perioden augusti-oktober kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent. För perioderna november-december samt januari-februari ska tappet ha varit mer än 30 procent. Nivåerna på omsättningstappet är lägre jämfört med när regeringen aviserade att förlängningarna skulle införas. Det innebär att fler företag kommer kunna använda stödet.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.